Bonusy
Vyhrajte s Titanixem

Servis
Partneři
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového a pevného obchodu, 43143 Hrušovany 61 nebo Hrušovany 105, popřípadě výstavní či veletržní expozice (dále jen Prodávající).
Provozovatelem je:
TITANIX s.r.o.
Chmelová 445
Pražské předměstí
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 28816129
Nejsme plátci DPH

II. Objednávka
Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.( smlouva uzavřená na dálku )

III. Ceny
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

IV. Bonusy, slevy
Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v sekci akční nabídka a dárky za nákup. Kupující má možnost se spojit s prodávájícím a dohodnout individuální cenu.

V. Způsoby platby
Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:
Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. Platba předem na bankovní účet Prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
Platba hotově při převzetí zboží. V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží, je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží.

Kupujícím ze Slovenska a dalších zemí nabízíme formu platby při převzetí či předem na bankovní učet Prodávajícího. Tento způsob je pro Prodávajícího i Kupujícího při mezinárodním obchodním styku jednodušší a mnohem levnější.Zákazník platí v EUR na účet naší společnosti vedený v dané zemi Upozornění: Při bankovním převodu peněz ze zahraničí je potřeba zvolit u bankovního poplatku parametr OUR. Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a částečné úhrady objednávek neakceptujeme.
Platba v EUR přímo přepravci při převzetí
Platba v EUR fakturací při objednání

VI. Doba dodání zboží
Většinu nabízeného zboží je skladem a prodávající schopen vyexpedovat od 1 do 24 hodin Pokud je zboží ve skladu v SRN je expedice do týdne, pokud je zboží ve skladu v USA je expedice do 3 týdnů V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. Upozornění pro Kupující ze zahraničí: Počítejte s dobou dodání minimálně 3 pracovních dnů od Vaší objednávky.

VII. Způsoby dopravy
Zboží Prodávající zasílá za pomoci smluvního dopravce PPL. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Doprava k příjemci ( v ČR) je zajištěna zdarma u objednávek v hodnotě od 2500 Kč (doprava zdarma se nevztahuje na nevyzvednuté objednávky či objednávky které zákazník zruší či vrátí v zákonné lhůtě ) doprava v EU či Slovensko je za 300 Kč či přepočet dle kurzu ČNB v EUR

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
Zrušit objednávku před expedicí je možné do hodiny od odeslání či sepsání po telefonu bezplatně telefonicky na bezplatném čísle 800 35 35 35 , non-stop lince 608 125 123 ,nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.( info@titanovepanve.com ) ,po Vašem odeslání je objednávka ihned předána do účtárny kde je zpracována a předána k expedici . Do jedné hodiny od objednání je zásilka zadána do systému přepravce a pro ni závazně objednána doprava.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud bude zásilka stornována po hodině od objednání nebo nebude-li již expedovaná objednávka zaslaná zákazníkovi vyzvednuta, bude po něm požadována úhrada vzniklých nákladů za odeslání zboží. Ta v reálných nákladech činí 200 Kč za doručení na adresu příjemce a svoz/nakládka v našem skladu + převoz do depa přepravce činí také 200 Kč za doručení zpět k nám ("prodávajícímu"). Celkem tedy ve výši 400 Kč. Odesláním objednávky či telefonické m objednání zboží souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a berete na vědomí, že i při nedodžení shora uvedených podmínek se nezbavujete povinnosti uhradit náklady spojené s dopravou. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (včetně neuhrazené částky za dopravu), budou postoupeny k vymáhání, a to spolu s veškerými náklady s nimi spojenými. Úrok z prodlení je 0,05% za každý den z prodlení. Toto upozornění je pro všechny slušné zákazníky samozřejmě nepodstatné.

Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od prodeje vátit zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího osobně , nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky ,nebo zásilky zaslané po uplynutí lhůty 14 dnů nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů,dárků ,tašek apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží po odsouhlasení dobropisu převodem na účet kupujícího . V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis" .( plné znění :

§ 53 vrámci prodeje podnikatelům FO či právnickým osobám - upozorňujeme, že zakoupené zboží zpět nebereme

(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.

(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.

(3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e) náklady na dodání,

f) způsob platby, dodání nebo plnění,

g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst. 7.

(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.

(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty tyto informace:

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,

c) informace o službách po prodeji a o zárukách,

d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.

(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. )

Kupující si sám hradí náklady spojené s vrácením zboží. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek budou kupujícímu vráceny peníze za zboží po odsouhlaseni dobropisu do 30 kalendářních dnů a to převodem na účet kupujícího.Částka bude ponížena o skutečné náklady spojené vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží výši 200 ,-Kč vč.DPH. .V případě platby kartou řidiči PPL a následném odstoupení od smlouvy bude vrácená částka ponížena čásku dále o 1,4% z celkové hodnoty nákupu včetně DPH ( to jest čáska za poplatek za provedení platby platební kartou řidičem PPL) http://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&art_id=142.

podnikatelům , právnickým osobám, tak i živnostníkům a organizacím nebereme již zakoupené zboží zpět. Záruka samozřejmě platí ze zákona 2 roky

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech
kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

X. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci osobní údaje a bezpečnost

XI. Záruka, reklamace
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce reklamační řád


vyhrazujeme si právo podstoupit objednávku třětí straně a realizovat přepravu či prodej smluvní organizací MEDIAHOLDING s.r.o Hrušovany 61, 43143